Vill offentliggöra rovdjursangrepp direkt

Stockholm (JJ) Moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden vill att Länsstyrelser ska offentliggöra alla skada stora rovdjur orsakar tamboskap och sällskapsdjur, direkt för att minska risken för ytterligare angrepp.

Det är Sten Bergheden (M) som ställer frågan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sten Bergheden vill veta vilka åtgärder landsbygdsministern har för att att öka snabbheten och skyldigheten för länsstyrelserna att offentliggöra angrepp på tamboskap och hundar omedelbart för att därmed kunna minska risken för ytterligare angrepp i området?

 

”Att få sin hund eller sina tamboskap dödade av rovdjur är inte bara en stor tragedi för de drabbade. Det utgör också ett stort hot om att människor slutar att ha sina tamdjur kvar i dessa utsatta områden, vilket är ett stort ingrepp i landsbygdens människors liv och även hotar deras möjlighet att bo kvar på landsbygden. När ett rovdjursangrepp skett är det viktigt att det offentliggörs omgående av länsstyrelsen så att grannar och övriga i området kan öka sin bevakning och öka skyddet för sina djur. Därför bör alla rovdjursangrepp som inträffar på tamdjur och hundar och som anmäls till länsstyrelserna offentliggöras omedelbart”, skriver Sten Bergheden.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser