Vill motverka ond spiral kring betesskador

Ericsberg (JJ) I slutet av veckan kommer en workshop hållas på Ericsberg utanför Katrineholm. Jägarorganisationer, forskare, märkägare samt skogsbolag ska diskutera betesskadeläget och vilka åtgärder som krävs för att minska konfliktytorna.

Den älgbetesinventering (Äbin) som Skogsstyrelsen gör varje år och som presenterades i somras, visar att hälften av ungtallarna i Örebro och Sörmland har skador som främst orsakats av älg.

Som en följd av skadorna finns för närvarande en trend bland markägare att de inte vågar satsa på att plantera tall på sina tallmarker av rädsla för att få betesskador av älg, rapporterar Skogsstyrelsen.

Skadorna orsakar varje år stora ekonomiska förluster. När arealerna med tallungskog krymper blir dessutom de kvarvarande bestånden än mer utsatta för betesskador.

– Detta är en ond spiral som vi vill motverka. Genom att samverka med markägare och jägare försöker vi lösa problemen på lokal nivå med hjälp av faktabaserade samtal och dialoger, säger projektledare Rickard Sandström på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

På fredag inleds en ny satsning för att minska skadorna på skogen. På fastigheten Eriksberg utanför Katrineholm samlas forskarna Märtha Wallgren från Skogforsk och Annika Felton från SLU, representanter från jägarförbund, markägarorganisationer och skogsbolag för att diskutera åtgärder och skogs- och klövviltsförvaltning.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser