Vill mota fram mink med lövblås

Malmö (JJ) Skyddsjägare i Malmö vill använda lövblåsar för att mota fram minkar.

Malmö stad söker tillstånd för att få använda molordrivna lövblåsar vid minkjakt. Foto: Istock, fotomontage

Skånska Dagbladet skriver att kommunens gatukontor söker tillstånd hos länsstyrelsen för att få använda ”motordriven anordning” i jakten.

Planen är att personer med lövblåsar motar av områden och skyddsjägarna står på pass.

Metoden ska ha utvecklats för ett par år sedan vid skyddsjakt på minkar i Kosterhavets nationalpark på västkusten. Medlemmar i Kosterhavets jaktvårdsföreningen uppges skjuta 100-150 minkar per år.

Skyddsjakten är beslutad eftersom minkarna ställer till problem på allmänna platser i Malmö.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser