Vill märka fler vargar

Karlstad (JJ) Länsstyrelsen i Värmland vill märka och pejla fler vargar.

I dag är det bara Grimsö viltforskningsstation som har kompetens och resurser att märka varg. Om länsstyrelsen får gehör för sina önskemål ska man använda sig av billigare pejlingsutrustning än den som Grimsö nyttjar. Forskarna på Grimsö ser inga problem med länsstyrelsens önskemål, utan hävdar att det skulle vara en vinst för forskningen eftersom med data skulle komma att samlas in.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser