Vill kontrollera säkerheten hos ammunitionsladdare

Kungsbacka (JJ) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbereder tillsyn av de verksamheter som har tillstånd från MSB för handladdning av ammunition.

Handladdad ammunition provskjuts. Nu ska det göras tillsyn hos de mer storskaliga handladdarna. Arkivfoto: Per Jonson

– Vi vill kontrollera att tillverkningen är säker och att patronerna är säkra för användaren, säger Tiina Germgård, handläggare vid MSB:s tillsynsenhet.

I de fall brister finns kan MSB besluta om förelägganden och förbud.

Verksamheter med giltigt tillstånd från MSB kommer under december 2015 bli ombedda att fylla i ett formulär med frågor om rutiner för kontroll vid tillverkning, patronernas kvalitet, dokumentation av genomförda kontroller och rutin för registerhållning av krut. Viss dokumentation ska också bifogas.

Den som har licens för skjutvapen till jakt och målskytte får utan annat tillstånd handladda ammunition för eget bruk till sina vapen. Den som vill ge bort eller sälja egenladdad ammunition måste däremot ha tillstånd från MSB att tillverka explosiva varor.

I PM:et ”Handladdning av ammunition” på MSB:s hemsida finns information om när tillstånd behövs och hur man ansöker.

FAKTA

Med handladdning menas tillverkning av ammunition till handeldvapen utan automatiska hjälpmedel. Automatiska hjälpmedel är sådan utrustning som kan framställa fler än en patron i följd utan att operatören behöver utföra något manuellt handgrepp.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

122.000 nya jaktkort på väg

Det var 122.000 jaktkort som blev feltryckta och ännu dröjer det några veckor innan de nya jaktkorten är utskickade. – Det går att ladda ned jaktkortet elektroniskt på Naturvårdsverkets webbsida, säger tjänstemannen Maria Tirike.

Vargbajs med fårull – tredje beviset mot ung vargtik

Den unga vargtiken från Tönsenreviret i Gävleborg kan på goda grunder misstänkas ha specialiserat sig på att attackera får. Hon är knuten till två attacker genom DNA från salivprov och starkt misstänkt för ytterligare en attack sedan en bajskorv full med fårull påträffats.
ANNONS ▼