Vill jaga vildsvin med lampor

Östergötland (JJ) En jägare har ansökt hos länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd för rörlig belysning vid jakt på vildsvin. Jaktområdet som ingår i Värna storlicens är 110 hektar.

Det innehåller bland annat åtta hektar insådd gräsvall, som enligt ansökan ligger nära riksväg 35 och är kraftigt uppbökad.

Med ansökan följer en förteckning över fällda vildsvin de senaste åren. Jaktåret 2014/2015 fälldes sex vildsvin och jaktåret därpå fyra. I år har hittills två vildsvin fällts skriver Östgöta Correspondenten.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser