Vill jaga varg från helikopter

Norge (JJ) Renägare i inre Finnmark i Nordnorge kräver att få jaga och skjuta en varg från helikopter.

 Vargen har skrämt renhjorden från höstbetesmarkena till vinterbetet.Den senaste månaden har 20 rivna renar hittats enligt statliga naturbevakningen. Men fylkesmannen ger inte tillstånd till jakt från helikopter.

– På andra platser klarar de att fälla varg utan helikopter, det borde vara möjligt även här, säger Geir Östereng hos fylkesmannen i Finnmark, till Sameradion.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser