Vill inspirera till jaktprovsstarter

Drevprovsintroduktion kan vara nyckeln till fler jaktprovsstarter. Foto: Per Jonson. Kungsbacka (JJ) Svenska Basset Fauve Klubben, SBFK, fortsätter sitt arbete med att stimulera fler att starta sina hundar på drevprov. För fjärde året i följd arrangerar klubben arrangemanget Intro Drevprov i tre län.

Intro Drevprov är en heldagsaktivitet där deltagarna över en morgonfika får en teoretisk genomgång av vad ett drevprov är och vad det är man bedömer. Man får även veta hur det praktiskt går till att anmäla sin hund till ett prov.

Efter den teoretiska genomgången förflyttar man sig till skogen tillsammans med ett hundekipage och en drevprovsdomare för att i praktiken visa hur själva provet går till.

Deltagarna har möjlighet att följa hunden med GPS och har även fått ett skogskort för att på egen hand kunna göra noteringar. Efter att hund kallats in samlas man runt en brasa för korvgrillning där domaren går igenom hur denne skulle bedömt hunden om det varit ett riktigt drevprov. Samtliga egenskaper gås igenom och deltagarna har möjlighet att ställa frågor.

I år är det fjärde året som SBFK arrangerar Intro Drevprov och i år genomförs det i Hälsingland, Skaraborg och Småland.

Erfarenheten från tidigare år är att det är mycket uppskattat och många av deltagarna har inspirerats till att meritera sina hundar. Klubben kan även konstatera att antalet fauvar som startas på drevprov stadigt ökar vilket är värdefullt ur avelssynpunkt.  

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser