Vill införa dispens – ”Coronaläget förstör kommande jaktprovsäsong”

Dreveruppfödaren Christer Filipsson, Norberg är orolig inför kommande jaktprovssäsong nu när hundutställningar inte längre kan arrangeras på grund av covid-19 spridningen. Det krävs nämligen utställningsmerit för att få starta på fler än ett jaktprov.

Nuvarande regler gör det svårt att köra fram jaktchampions i höst, menar en uppfödare i dreverklubben. Arkivfoto: Per Jonson

– Jag har en valpkull som blir 15 månader i september som i vanliga fall hade kunnat köras fram till jaktchampions om de tagit sina utställningsmeriter här i vår och sommar, säger Christer Filipsson.

Han är orolig att avelsarbetet i klubben och för uppfödarna blir lidande när läget ser ut om det gör.

– Klubben har ju regeln att du endast får starta på jaktprov en gång om du inte har utställningsmeriter med minst good i junior- eller öppenklass.

Ändrade regler i Norge

Nyligen har enligt Christer Filipsson Norska Dreverklubben ändrat sina regler temporärt och tagit bort utställningskravet.

– Svenska klubben borde göra samma sak, säger Christer Filipsson.

Ordförande i Svenska Dreverklubben Magnus Enocson är väl införstådd i situationen och känner till hur den norska systerklubben agerat.

– Detta är en fråga för SKK men vi som rasklubb kan ju föra fram ett önskemål till dem. Frågan har diskuterats men vi avvaktar läget och bevakar covid-spridningens utveckling. Om det om två månader ser likadant ut som i dag kan det bli aktuellt att skicka in en dispensansökan, säger Magnus Enocson.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼