Vill hitta pengar för att få fram vargskydd för hundar

Grimsö (JJ) Grimsö-forskaren Jens Frank vill ha till en riktigt satsning på att få fram bra och driftsäkra skyddsvästar för hundar. Men reglerna sätter stopp – statliga pengar får inte användas till produktutveckling som kan gynna enskilda företag.

Grimsöforskaren Jens Frank letar finansiering för att få fram vargskydd för jakthundar. Foto: Privat och Mikael Moilanen

Jaktjournalen berättade på onsdagen om kritiken mot vargvästarna Wolf Proof. Bert Eriksson i Långshyttan har använt två västar som båda gått sönder. Han har också kontakt med ytterligare sju jägare vars västar inte fungerar.

Elvästarna Wolf Proof har uppfunnits av pensionären Ture Sundqvist som med knappa medel utvecklat produkten.

– Jag har inte tagit ut ett öre i lön från företaget, istället har jag skuldsatt mig. Hade jag en plånbok full med miljoner skulle jag kunna använda det material jag önskar i konstruktionen. Nu måste jag ta det som finns på marknaden, säger Ture Sundqvist.

Väst under utveckling

Han kallar sin uppfinning för en ”väst under utveckling”.

Att vargar skadar och dödar jakthundar är en av de starkaste konfliktytorna i den svenska vargpolitiken. Ändå satsar samhället knappt några resurser på att få fram skydd för jakthundar.

Den som jobbar med att försöka lösa problemet är Grimsöforskaren Jens Frank. Men på hans bord ligger också andra svåra konfliktfrågor, som ren- och fårnäringen och rovdjuren.

Frågan om jakthundar blir därför perifiär.

Vill sätta ihop arbetsgrupp

– Jag skulle vilja sätta ihop en arbetsgrupp med olika intresseorganisationer, som jägarförbunden och jakthundsklubbar, företrädare för myndigheterna, forskare från berörda områden och tekniker. Där skulle vi börja med att diskutera möjliga åtgärder, säger Jens Frank.

Han tänker sig att ta hjälp av forskare från exempelvis Chalmers.

– Frågan är om väst är bäst, eller om det finns andra tekniker som ljud, ljus, pepparspray, mekaniska taggar och liknande. Målet måste vara att få till en produkt som fungerar, säger Jens Frank.

”Fungerar på högskolor och universitet”

Men reglerna för hur offentliga medel får användas för produktutveckling sätter käppar i hjulen.

– Vi kan inte stötta enskilda näringsidkare med statliga medel. Det gäller all statlig förvaltning som drivs med skattemedel, säger Per Risberg på Naturvårdsverket.

Jens Frank hoppas att det ska gå att hitta ett system där forskare kan hjälpa till med produktutvecklingen.

– Det finns ju ett regelverk för hur det fungerar på högskolor och universitet, där man forskar i exempelvis medicin och datordetaljer. Vi måste bli bättre att hitta finansiering. Jag söker aktivt efter stipendier och fonder som skulle kunna bekosta den här typen av projekt, säger Jens Frank.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser