Vill ha skottpengar på vildsvin

Högsbyn (JJ) Kommunalrådet i Högsby kommun vill se att staten tar sitt ansvar för vildsvinsplågan och inför skottpengar. Många boende i kommunen drabbas av djurens framfart, skriver Nyheterna.net.

Närmare trettio personer i Högsby kommun i Kalmar län har skrivit på en protestlista om vildsvinens framfart i kommunen. Boende får sina gräsmattor uppbökade gång på gång och vildsvinen blir fler och fler.

På det senaste kommunalfullmäktigemöte tog kommunalrådet Ingemar Svanström upp på problemet sedan han mottagit namnunderskrifterna.

– På 80-talet rymde några inhägnade vildsvin från sitt häng och staten beslöt att vildsvinen skulle få ingå i den svenska djurfaunan och nu tycker jag att de borde ta sig ansvar och till exempel utfärda skottpengar på vildsvin. Vi vill också samarbeta med andra kommuner och myndigheter för att få bukt med problemet, säger Ingemar Svanström till Nyheterna.net. 

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser