Vill ha mer aktiv säl- och skarvförvaltning

Stockholm (JJ) Moderaten Annicka Engblom vill att ha ökad jakt på gråsäl och mellanskrav och har därför skrivit en motion till Riksdagen.

I motionen till Riksdagen skriver Annicka Engblad ”Behovet av en mer aktiv förvaltningspolitik, direkt kopplad till bestånden av säl och skarv kan inte nog understrykas. En levande havsmiljö tillsammans med ett kustnära och levande fiske bör balanseras mellan fiskbeståndens återväxt, sälens och skarvens antal och yrkesfiskarnas fångstmöjligheter.

Därför bör regeringen överväga att, liksom för andra predatoriska arter, utveckla en än mer aktiv, forskningsbelagd och systematisk förvaltningspolitik även för beståndet av säl och skarv.”

Hon hänvisar till forskning från Nationellt Centrum för Miljö och Energi (DCE) vid Århus universitet i Danmark som i en rapport redogör för mellanskarvens populationsutveckling i Europa, och skriver att bara i Stockholm skärgård har antalet häckande par ökat lavinartat de senaste femton åren.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser