Vill ha rätt till nödvärn vid örnattacker

Norrbotten (JJ) Vid Svenska Jägareförbundets länsstämma i Norrbotten antogs motionen om att jägare ska ha rätt att skydda sina jakthundar mot örnattacker. I dag gäller rätten bara vid björn, lo, järv och vargattacker.

– Det inträffar regelbundet incidenter varje höst och vinter och som det är i dag så får man inte göra någonting. Vi vill, att om möjligheten finns, så ska man kunna ingripa för att rädda hunden. I dag får man försöka skrämma bort örnen, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet Norrbotten till Norrländska Socialdemokraten.

För att åtgärden ska bli möjlig krävs att jaktförordningen skrivs om eftersom det i dag bara är tillåtet att skydda sin hund mot angrepp från de fyra andra stora rovdjuren vi har i Sverige.

Norrbottens Ornitologiska Förening är kritisk till förslaget. De menar också att örnattacker mot jakthundar är mycket sällsynta.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser