Vill ha jägarnas hjälp att kartlägga smitta

Länsstyrelsen i Jämtland uppmanar bland annat jägare att hjälpa till och övervaka om avmagringssjuka, CWD, kan finnas hos älg, kronhjort, rådjur och ren i Sverige.