Jaktnyheter

Vill ha jägarnas hjälp att kartlägga smitta

SVA kartlägger om CWD nått Sverige. Jägarnas uppmanas hjälpa till. Arkivbild: Gettyimages
Länsstyrelsen i Jämtland uppmanar bland annat jägare att hjälpa till och övervaka om avmagringssjuka, CWD, kan finnas hos älg, kronhjort, rådjur och ren i Sverige.
Länsstyrelsen påminner på sin hemsida att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, undersöker om sjukdomen finns i landet. ”Övervakningen fokuseras på vuxna djur som visar tecken på sjukdom, har självdött, dödats i trafiken och djur som kasserats vid jakt eller slakt”, skriver länsstyrelsen i Jämtland. Den som vill skicka in ett prov uppmanas att första kontakat SVA: 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post: vilt@sva.se. CWD har konstaterats hos älg och vildren i Norge.