Vill fortsätta jaga vildsvin på helger

Skåne (JJ) Vildsvinstammen i Skrylleskogen i Södra Sandby måste hållas efter. Det menar Lunds kommuns jägare som ansöker om möjlighet att fortsätta jaga i området på helger för att hålla stammen på en godtagbar nivå.

I och med årets vildsvinsföryngring vill Lunds kommun fortsätta bedriva jakt i Skrylleskogen på helgkvällar och nätter. Arkivfoto: Per Jonson

– Ska man hålla den på en vettig nivå måste man skjuta bort större delen av föryngringen, säger Peter Johnsen, naturvårdsbiolog på kommunens park- och naturkontor till Skånska Dagbladet.

Enligt Peter Johnsen består vildsvinsstammen i Skrylleskogen uppskattningsvis av mellan 15 och 20 djur, men i och med årets föryngring som står för dörren kommer vildsvinen att öka i området.

Lunds kommun har bestämmelser som reglerar jakt i området under helger. En dispens för vildsvinsjakt har tidigare varit utfärdad men den går nu ut.

Nu har kommunjägarna därför skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Skåne för att fortsätta bedriva jakt under helgkvällar och nätter när det är få motionärer ute i Skrylleskogen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser