Vill fortsätta jaga vildsvin på helger

Skåne (JJ) Vildsvinstammen i Skrylleskogen i Södra Sandby måste hållas efter. Det menar Lunds kommuns jägare som ansöker om möjlighet att fortsätta jaga i området på helger för att hålla stammen på en godtagbar nivå.

I och med årets vildsvinsföryngring vill Lunds kommun fortsätta bedriva jakt i Skrylleskogen på helgkvällar och nätter. Arkivfoto: Per Jonson

– Ska man hålla den på en vettig nivå måste man skjuta bort större delen av föryngringen, säger Peter Johnsen, naturvårdsbiolog på kommunens park- och naturkontor till Skånska Dagbladet.

Enligt Peter Johnsen består vildsvinsstammen i Skrylleskogen uppskattningsvis av mellan 15 och 20 djur, men i och med årets föryngring som står för dörren kommer vildsvinen att öka i området.

Lunds kommun har bestämmelser som reglerar jakt i området under helger. En dispens för vildsvinsjakt har tidigare varit utfärdad men den går nu ut.

Nu har kommunjägarna därför skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Skåne för att fortsätta bedriva jakt under helgkvällar och nätter när det är få motionärer ute i Skrylleskogen.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser