Vill förhindra dovviltkonflikt

Sörmland (JJ) Växande klövviltspopulationer i odlingslandskapet leder förr eller senare till konflikt mellan olika intressegrupper. Nu ska potentiella motsättningar kring dovviltet i Sörmland stävjas.

Källa till nöje eller besvär? Foto: Per Jonson

– Vi vill minska slitningen mellan dem som vill ha mycket dovvilt och de som vill ha få djur eller inga alls på sina marker. Blir det osämja blir det dåligt för alla inklusive hjortarna, säger Anders Nilsson som är jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet till Södermanlands Nyheter.

Länsstyrelsen har startat ett samarbetsprojekt där både Svenska Jägareförbundet och LRF ingår. Tanken är att minska friktionen och förhindra att eventuella konflikter redan innan problemen uppstår.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser