Vill förbjuda fällfångst av vildsvin

Sverigedemokraten Magnus Persson, Dalarna, skriver i sitt förslag till riksdagsbeslut att det införs förbud mot fällfångst av vilt.

Magnus Persson skriver i sin motion att:
Vildsvin är ett matnyttigt, stresskänsligt samt flocklevande vilt med en komplicerad social struktur, vilket gör att fällfångst ej är lämpligt. Utifrån SVA’s studie kan man dra slutsatsen att fällfångade vildsvin blir betydligt sämre mat. Forskningen indikerar också att en majoritet av fällfångade vildsvin visar klara tecken på PSE syndrom (Försämrad köttkvalitet pga. stress) vilket tyder på att stressfaktorn är hög.

Utöver vildsvinets välmående handlar det även om den etiska aspekten, då risken att skilja diande kultingar ifrån sina suggor är stor.

 Det finns andra sätt hantera vår vildsvinsstam på, viktigt är att ta del av kunskapen ifrån andra länder, för rätt förvaltad är vildsvinen en resurs och ett högvilt och ska behandlas därefter. Vi ska med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och viltvården och då är fällfångst på vildsvin ett steg tillbaka.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser