Vill få ersättning till vapenhandlarna!

Stockholm (JJ) Moderate riksdagsmannen Sten Bergheden, Västra Götaland, tar i en skriftlig fråga till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) upp de ekonomiska förlusterna som drabbar vapenhandlare på grund av otillåtet långa. Vapenlicenshanteringen är enligt Bergheden inte bara en juridisk fråga utan också en fråga som rör företag och arbetstillfällen. Han vill därför veta om ministern tänker vidta åtgärder så att handeln inte ska drabbas ekonomiskt av polisens långa handläggningstider med licenser.

Moderate riksdagsmannen Sten Bergheden, Västra Götaland, tar i en skriftlig fråga till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg upp frågan om ersättning till vapenhandlare som drabbats av polisens långa handläggningstider.

Bergheden skriver: Sedan 2010 har polisens handläggningstider för vapenlicenser på många håll i landet varit längre, ibland avsevärt längre, än vad lagen tillåter. Trots upprepad kritik från JO (dnr 6663-2012, 5491-2011, 6064-2011 och 5529-2013) har problemen inte åtgärdats.

För jakt- och vapenbutikerna innebär detta stora problem. Innan licenser är beviljade kan inte handlarna leverera och få betalt för de försålda vapnen. De måste däremot betala leverantörer för vapen som levereras. De långa handläggningstiderna äventyrar nu många vapenhandlares verksamhet och sätter dem i en svår ekonomisk situation.

Regelverket sätter även begränsningar för hur många vapen en handlare får ha i lager. Det innebär att en handlare som på grund av de långa handläggningstiderna inte kan leverera sålda vapen inte kan ta in nya från grossister för försäljning och inte heller ta inbyten från kunder. Vi kan nu se uppgifter om handlare som har vapen för miljontals kronor i lager som inte kan levereras till kunder. Företag går på knäna, och det finns redan handlare som gått i konkurs på grund av handläggningstiderna. Myndigheternas långsamma hantering riskerar därmed flera jobb i landet.

En av de drabbade handlarna, Torsbo Handels i Gällstad, vände sig till den ansvariga myndigheten och krävde ersättning för de direkta kostnader de långa handläggningstiderna orsakat dem. Polismyndigheten invände inte mot sakomständigheterna, det vill säga att myndighetens otillåtet långa handläggningstider orsakat företaget ekonomiska skador, men nekade ändå ersättning med hänvisning till att myndighetsutövningen inte riktat sig mot företaget utan mot alla de enskilda sökande. I det icke-överklagbara beslutet bortsågs även ifrån omständigheten att företaget saknar möjlighet att undvika dessa skador eftersom de inte kan sälja vapnen till någon annan.

Det är uppenbart orimligt att företagare ska behöva bära kostnaderna för myndighetens oförmåga att hålla de handläggningstider som lagen stipulerar.

Regeringen tog i augusti initiativ till att Polismyndigheten skulle tvingas redovisa för regeringen vad de gjorde för att minska handläggningstiderna, ett uppdrag som skulle slutredovisas i mars 2017. Initiativet är lovvärt – men räcker dock inte för att lösa handelns problem. Företag kommer att orsakas stora ekonomiska förluster, och ytterligare företag riskerar att gå i konkurs innan problemen är åtgärdade.

Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg.

Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg.

Jag vill ställa följande fråga till närings- och innovationsministern:
Avser ministern att vidta några åtgärder inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen för att säkerställa att handeln inte drabbas ekonomiskt av att Polismyndigheten inte förmår att hålla de handläggningstider som lagen kräver?

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser