Vill att beslut om rovdjursskador efterlevs

Kungsbacka (JJ) Samebyarna i Dalarna, Härjedalen och Jämtland kräver nu att beslutet om max tio procent rovdjursskador på renskötseln blir verklighet.

Riksdagen har fattat beslut om max tio procent rovdjursskador, men det finns fortfarande samebyar som har långt högre tapp till rovdjuren.

Samebyarna skriver till regeringen och vill ärendet ska skickas till Riksdagen på nytt. Förslaget är att det nu blir lagfäst att rovdjursskadorna inte får överstiga tio procent.

Länsstyrelsen Jämtland fattade beslut om förebyggande skyddsjakt på 13 järvar. Då tog Naturvårdsverket av länsstyrelsen beslutanderätten om skyddsjakt på järv.

Med ett nytt beslut i Riksdagen hoppas samebyarna att skyddsjakt kan beviljas enklare.

– Det är riksdagen som stiftar lagar, därför har vi skrivit brevet. Med en lag i ryggen får vi en annan tyngd när vi kräver skyddjakt. Genom vårt brev kan vi åtminstone räkna med ett formellt svar, säger Marianne Persson, ordförande i Jiinjevarie sameby, till SVT Jämtland.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser