Vildvårdsdistrikt kritiska till miljöministern

I ett pressmeddelande från fem viltvårdsdistrikt inom Jägarnas Riksförbund hävdar man att att en stam av östeuropeiska vargar i Sverige inför är försvarbart.

PRESSMEDDELANDE 2009-03-25
Nedanstående viltvårdsdistrikt inom Jägarnas Riksförbund vill med anledning av Naturvårds-verkets rapporter till regeringen om förvaltning och utveckling av järv- och vargstammarna i Sverige men även med anledning av miljöministerns häpnadsväckande uttalanden om att landsbygdens människor måste ges tid att anpassa sig till en livskraftig vargstam, tydligt klargöra följande:

De stora ingrepp som den återuppståndna vargstammen inom våra län redan till dags dato inneburit för människors möjligheter att enligt gamla svenska traditioner kunna nyttja naturen och naturens resurser, anser vi strida mot människors rätt att kunna bevara sina kulturella särarter. (Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992, artikel 2, pkt 3) Att av vargförekomst icke drabbade befolkningsgrupper anser att frilevande vargar i Sverige är fantastiskt, kan aldrig bli ett accepterat argument för oss!

Låt människor i berörda områden avgöra om vargarna är värda priset för deras raserade livskvalitet och framtidstro. Det är en värdering som inte kan göras i Stockholm eller för den delen i någon storstad.

Miljöministerns uttalanden om att människor i drabbade områden ska anpassa sig till en livskraftig vargstam, är enligt vår mening en ren provokation mot alla de människor som handgripligt fått erfara vad talrik vargförekomst innebär, och visar tyvärr på miljöministerns totala brist på empati med människor i hårt drabbade områden och brist på kunskap om och förståelse för problemet.

Vad en anpassning till en talrik vargstam inneburit för landsbygden och landsbygdens människor går bra att ta del av inom stora områden på den ryska landsbygden och så vill vi inte ha det!

Det är, utifrån de konsekvenser vi sett inom våra egna län under de senaste årtiondena men även med hänsyn till erfarenheter vi fått från andra områden i världen där vargen är talrik, vår övertygelse att en stam av östeuropeiska vargar i Sveriges befolkade områden inte är försvarbar ur något perspektiv och därför inte kan accepteras.

Dalarnas viltvårdsdistrikt, Malte Sandström, 0281-30655
Värmlands viltvårdsdistrikt, Kurt Borg, 0571-23283
Örebro viltvårdsdistrikt, Arne Persson, 0582-14249
Västmanlands viltvårdsdistrikt, Robert Karlberg, 0221-19771
Gävleborgs viltvårdsdistrikt, Leif A Enbom, 070-4568039 1

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser