Vildsvinsstammen har minskat i Kronobergs län

KRONOBERGS LÄN(JJ). Vildsvinsstammen har gått ner i Kronobergs län. Effektivare jakt och stränga vintrar är några förklaringar till detta. – Det har ju varit stränga vintrar med kyla och fuktigt väder, det tål inte djur, de får lätt lunginflammation och sådana saker. De har också svårare att få tag i mat, säger Elias Turesson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Syd, till Sveriges Radio P4 Kronoberg.

Att stammen minskat märka genom att flera markägare har mindre skador och dessutom på avskjutningsstatistiken.
Men Turesson tror inte att vildsvinsstammen fortsätter minska.

Han pekar på att det inte har så stor betydelse hur stor vildsvinsstammen är utan att man måste titta på hur mycket skador vildsvinen orsakar för lantbrukarna. Han menar att skadenivån måste ligga på en rimlig nivå.
Dessutom menar förbundet att jakten, mellan april och september, ska bedrivas på åkermark då det är där vildsvinen orsakar skador.
Det här rapporterar Sveriges Radio P4 Kronoberg.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser