Vildsvinsolyckor kan minskas med rätt grödor

SÖRMLAND(JJ). Genom "rätt" grödor vid olycksdrabbade vägar skulle antalet vildsvinsolyckor kunna minskas. Detta menar Naturvårdsverket som vill styra vad som ska få odlas vid dessa vägar. Bönderna är dock inte med på noterna.

Antalet olyckor med vildsvin ökar kraftigt i Sörmland. Nu menar Naturvårdsverket  att man genom att ta bort de grödor som vildsvinen gillar kan minska antalet djur kring vägarna, dessutom menar Naturvårdsverket att man bör använda grödor som inte skymmer sikten.

– Dels skulle det förhoppningsvis bli färre vildsvin som uppehåller sig i direkt anslutning till vägen och kan passera vägen, säger Christer Pettersson, handläggare i viltfrågor på Naturvårdsverket, till Sveriges Radio P4 Sörmland.
Han menar att bönderna också skulle tjäna på att använda ”rätt” grödor då det skulle kunna minska vildsvinsskadorna på grödorna.

Bönderna vill dock bestämma själv vilka grödor som ska odlas. 
– Från oss markägare kan vi aldrig ställa upp på det, säger Sture Johansson som är ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Mälardalen.
LRF förordar istället viltstängsel. 
Naturvårdsverket tycker dock att det krävs ytterligare metoder förutom stängsling, bland annat för att det är en dyr metod.
Det här rapporterar Sveriges Radio P4 Sörmland.

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser