Vildsvinsköttet stannar i jägarens frysbox

Landets vildsvinsjägare tycker om att äta vildsvinskött. Endast femton procent säljs vidare till butiker och restauranger. (Foto. Roger C Åström) Marknaden för vildsvinskött är ung jämfört med marknaden för annat viltkött och den fungerar inte fullt ut idag. Det visar en undersökning från Jordbruksverket. I dagsläget stannar mycket av vildsvinsköttet hos jägarna. Endast 15 procent av de skjutna vildsvinen 2012 nådde ut till butiker och restauranger.

– Tillgången på vildsvin ser olika ut i landet och vilthanteringsanläggningarna, som köttet måste passera för att kunna nå butik och restaurang, ser också olika ut. Ett jämnt inflöde av vildsvin till anläggningarna är en viktig förutsättning för att nå ut med mer kött på marknaden, säger Anna Wretling Clarin, en av utredarna.

De flesta vilthanteringsanläggningar hanterar små volymer av vildsvinskött och många har svårt att få lönsamhet eftersom omkostnaderna är höga för att ta emot enstaka djur. I vildsvinstäta län, som Skåne och Södermanland, finns däremot anläggningar som får in stora volymer kött och som inte har några svårigheter att få lönsamhet i hanteringen. Det är främst förädlat kött som går bra att sälja, exempelvis korv samt varm- och kallrökta produkter.

Fyra hinder motverkar en fungerande marknad
En enkätundersökning till vilthanteringsanläggningar, jägarförbund och livsmedelskedjor visar att det är främst fyra hinder som motverkar att mer vildsvinskött når butik och restaurang. Det handlar om hantering, kostnader, priser och okunskap hos konsumenterna.

Jägarförbunden ser först och främst problem med avsättningsmöjligheterna, kostnaderna blir för höga för att transportera få djur till vilthanteringsanläggningarna. Anläggningarna ser i sin tur hinder i hur jägarna hanterar viltet och de kostnader som de har för att ta emot köttet. Livsmedelskedjorna ser hinder i konsumenternas låga kunskap om vildsvinskött vilket ger en låg efterfrågan.

Hela kedjan är inte redo
Om mer vildsvinskött ska nå butik och restaurang måste hela kedjan, från jägare till konsument, fungera. Jägarna jagar för jaktupplevelsen och ser inte vildsvinen i första hand som ett livsmedel. Vilthanteringsanläggningarna är beroende av ett jämnt inflöde av vildsvin och livsmedelsbutikerna ser problem i att tillgången och efterfrågan är för osäker. Slutligen måste vi konsumenter både våga och vilja äta vildsvinskött.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser