Jaktnyheter

Debatt: Vildsvinsjakt – slopade lagregler?

Organisationen Svenskt Viltkött vill ha kvar regeln som säger att vildsvinskött måste passera vilthanteringscentral innan det får säljas. Foto: Istock
Malmö (JJ) Branschorganisationen Svenskt Viltkött gillar inte förslaget från Svenska Jägareförbundet, att jägare ska kunna sälja vildsvinskött utan att det passerar vilthanteringscentral. Det framhåller ordföranden i Svenskt Viltkött, Stefan Persson, i den här debattartikeln.
Från branschorganisationen Svenskt Viltkött vill vi värna om livsmedelssäkerheten och skapa bra och trygga matupplevelser av viltkött, för att på det sättet också vårda och gagna jakten på det fantastiska vilt vi har i Sverige. Vi sitter på en naturresurs som saknar motstycke i fråga om klimatsmart, näringsrik och miljövänlig mat som inte bara är fantastiskt god, utan också ligger helt i tiden gällande hälsa och välmående. Vi vill därför gärna bjuda in jägarna till en dialog som gör att vi hittar gemensamma vägar för att sprida kunskap, efterfrågan och gott rykte om vårt idag största vilt i Sverige – vildsvinet! Enligt Svenskt Viltkött pågår en kampanj från bland annat Svenska Jägareförbundet som anser att vi skall ha en återgång till tidigare, delvis hälsovådlig hantering och försäljning. Bland annat genom att enskilda jägare och mindre jaktlag skall tillåtas sälja vildsvinskött utan veterinärbesiktning och kvalitetskontroll.

”Stor risk”

Sedan 2005 gäller Livsmedelsverkets regler avseende vilthantering och försäljning, som ska säkerställa kvalitet genom obligatorisk veterinärbesiktning för att skydda konsumenterna godkänna vilthanteringsanläggningar (VHA) för förädling och försäljning av vilt till konsumenter, butiker, restauranger. Nuvarande system med certifierade VHA innebär att endast kvalitetskött når marknaden. Den långsiktiga effekten skulle innebära att den trend som eftersträvas – nämligen högre konsumtion av klimatsmart kött från naturen, skulle äventyras. Branschorganisationen Svenskt Viltkött menar att det är viktigt att vi genom lagstiftningen ständigt jobbar för att ha säkra livsmedel för alla och det skulle innebära en stor risk för människors liv och hälsa om lagen ändras. Skall vi hitta en hållbar lösning för att få balans i vildsvinsstammen och en vettig ekonomi genom hela viltkedjan måste vi ha en dialog mellan de berörda parterna vilket inkluderar handeln.

”Katastrof för jakten”

Det är i sammanhanget viktigt att känna till att regelverket som kringgärdar hanteringen av vildsvin och björn, skiljer sig ganska väsentligt från övrigt vilt. I båda fallen rör det sig om djur som äter en annan föda än övrigt svenskt vilt och är enkelmagade, vilket innebär att de har en annan bakterieflora än övrig vilt. Hos vildsvinen finns också salmonellaförekomst som vid korrekt hantering aldrig utgör någon fara, men som kan spridas från inkapslingen om man hanterar viltkroppen fel. Vildsvin och björn kan också ha trikiner. De är visserligen sällsynta, men i de fall de finns och köttet inte besiktigats, testats och hanteras korrekt i fråga om tillagningstemperaturer och förvaring kan de förorsaka stor skada. Det skulle innebära en stor katastrof för jakten, viltköttets framtid och synen på jakten i samhället om en lagändring i förlängningen skulle förorsaka en människas sjukdom, eller i värsta fall död. Det finns idag cirka 140 anläggningar runt om i landet, samt ett stort antal inlämningsdepåer där jägaren kan lämna sitt vilt. Dessa anläggningar är väl utbredda i vildsvinstäta områden.

Stefan Persson, ordförande Svenskt Viltkött