Vildsvinsförening bildas

Nu står det klart att ett vildsvinsskötselområde bildas av jägare, kommun och lantbrukare i Östra Mark.

I onsdags utsåg ett enigt möte att bilda en inerimstyrelse för Vildsvinsföreningen Östra Mark. Jägare, lantbrukare och Marks kommun ligger bakom den nya föreningen.Syftet är att lyfta fram de positiva effekter som vildsvinsstammen kan generera, till exempel för jakt i samverkan, anpassade jaktformer och ökade möjligheter till lantbruket och landsbygdsföretagandet i allmänhet.Redan i april träffades markägare och jägare för att diskutera vildsvinens framtid vid ett möte i Öxabäcks Bygdegård. (Se Jaktjournalens juninummer). Man endes då för att gå vidare och nu har man alltså utsett en interimstyrelse.Denna styrelse består av, ordförande Hans-Eje Persson, Richard Qvarfell, Carl-Hilding Persson, Morgan Larsson, Claes Berg, Mikael Fransson och Börje Johansson. Vid styrelsemöte den 16 oktober ska de ha besatt en styrelse med sekreterare och kassör. Sedan har styrelsen fått uppdrag att arbeta fram till den 27 februari 2007 då Vildsvinsföreningen i Östra Mark ska bildas.Målsättningen är nu att öka inventeringsarbetet. Idag känner man till minst 15 vildsvin inom området och uppskattningsvis rör det sig om ett 30-tal.Läs mer om bildandet av vildsvinsskötselområdet i kommande nummer av Jaktjournalen.

AKTUELLT

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Annonser