Vildsvinsfällor testas i ett år

Naturvårdsverket har beslutat att inleda testverksamhet för fångst av vildsvin.

På grund av vildsvinens snabba expansion anser Naturvårdsverket att det finns ett behov av att använda föllor. Fällorna ska dock testas för att uppfylla djurskyddslagstiftningens krav. 
Naturvårdsverket testverksamhet för att ta fram riktlinjer och konstruktionskravomfattar åtta företag och privatpersoner som ansökt om typgodkännande.
Det blir Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som i samarbete med jägarorganisationerna ska bedriva fångst- och analysverksamheten.
Försöken ska pågå ett år. Efter det tar Naturvårdsverket ställning till vilka fångstredskap som kan godkännas.

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser