Vildsvinsfällor testas i ett år

Naturvårdsverket har beslutat att inleda testverksamhet för fångst av vildsvin.

På grund av vildsvinens snabba expansion anser Naturvårdsverket att det finns ett behov av att använda föllor. Fällorna ska dock testas för att uppfylla djurskyddslagstiftningens krav. 
Naturvårdsverket testverksamhet för att ta fram riktlinjer och konstruktionskravomfattar åtta företag och privatpersoner som ansökt om typgodkännande.
Det blir Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som i samarbete med jägarorganisationerna ska bedriva fångst- och analysverksamheten.
Försöken ska pågå ett år. Efter det tar Naturvårdsverket ställning till vilka fångstredskap som kan godkännas.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Jaktjournalens grundare död

Grundaren av Jaktjournalen och Fiskejournalen, Otto Elander, har avlidit i en ålder av 80 år. Jaktjournalens förste chefredaktör, John Duff, skriver här ett minnesord om sin chef.

Kan man lita på Äbin?

Det finns många frågor och vissa tveksamheter kring Älgbetesinventeringen, Äbin. Metoden används som underlag för älgförvaltningsplanerna, men är hur går den till – och framförallt: Är resultaten tillförlitliga och användbara i viltförvaltningen?
ANNONS ▼

Annonser