Vildsvinsfällan Sinkabirum stoppad

Sinkabirum har sålts i närmare 900 exemplar till jägare och fångst­män som fångat närmare 
20 00 vildsvin.För ett år sedan uppgav Naturvårdsverket att vildsvinsfällan Sinkabirum skulle godkännas efter att vissa brister i konstruktionen åtgärdats. Ett år senare gör verket en kovändning och förbjuder fångst av vildsvin med fällan. – Skandal, säger Evald Hellgren, Örträsk, konstruktör av fällan.

Beslutet att stoppa vildsvinsfällan Sinkabirum kom lika överraskande för konstruktören Evald Hellgren som motiveringen till beslutet visade sig vara.
– Naturvårdsverket skriver att fällan stoppats på grund av tvingande säkerhetsskäl, säger Evald upprört, utan att förstå vad som menas med skrivningen.
Efter verkets tester, som omfattar ett litet antal djur, konstateras att ventilationen i fällan är för dålig och att det krävs en inspektions­lucka.

Evald Hellgren, Örträsk, är upprörd över Naturvårdsverkets beslut att stoppa hans sedan tidigare godkända fälla för levandefångst av vildsvin.Evald överklagade

Omedelbart Evald Hellgren fick vetskap om att fällan stoppats för fångst av vildsvin överklagade han beslutet till förvaltningsdomstolen och krävde inhibition av beslutet, något som domstolen inte biföll.
– Det finns i dag ingen som har praktisk kunskap om vildsvinsfångst och alla beslut på Naturvårdsverket präglas av ett tydligt skrivbordsperspektiv, anser Evald.
Evalds första ansökan om Sinkabirum skick­ades in 2004. Han fick dispens för att fånga vildsvin med fällan och Naturvårdsver­ket skrev att de kraftigt ökande vildsvinsstam­marna i landet innebar att det fanns behov av andra viltförvaltningsåtgärder än jakt med vapen.
– Nio år senare har verket vänt helt och hållet och verkar vilja stoppa all fångst, säger Evald upprört.

Fällfångst är en effektiv fångstmetod på vildsvin. De undersökningar  Evald själv har gjort visar att det nästan uteslutande är vildsvin på  mindre än 60 kilo som fångas.Ansvar för 900 fångstmän
Under åren som Sinkabirum varit godkänd har Evald sålt sin fälla till cirka 900 fångstmän som fångat närmare 20 000 vildsvin. Evald har skickat ut en enkät till sina kunder och fått svar som omfattar 1 265 fångade grisar.
Hela enkätundersökningen finns redovisad på Evalds hemsida. Av dessa 1 265 fällfångade grisar är endast 97 stycken tyngre än 60 kilo och de flesta av dessa väger inte över 80 kilo. Undersökningen visar tydligt att vuxna, stora grisar är för misstänksamma för att gå in i en fälla.
Jaktjournalen ringde upp Christer Petters­son, Naturvårdsverket, som ansvarat för besluten kring vildsvinsfällorna för att höra varför fällan stoppades.
Christer Pettersson hänvisar först till de offentliga handlingar som finns men säger se­dan att fällan blev stoppad eftersom det visade sig att den hade bristfällig ventilation och att det saknades en inspektionslucka.
Har Naturvårdsverket tagit del av Evald Hell­grens material som omfattar 1 265 fångade grisar?
– Nej, vi kan inte grunda vårt beslut på det materialet eftersom djuren inte fångats i vår testverksamhet.

Många inblandade kring fällfångsten
Christer Pettersson berättar att han själv jagat i många år och även sysslat med fångst. Trots att det är stora problem i samhället med snabbt växande vildsvinsstammar menar Christer Pet­tersson att den utökade handlägg­ningen och det nya regelverket är ett resultat av att många fler intressegrupper i samhället än jägarna vill ha inflytande över hur viltförvaltningen och i det här fallet levandefångst ska bedrivas.
Evald Hellgrens målsättning efter förbudet var att modifiera de brister som verket funnit på Sinkabirum, och åter få fällan godkänd utan nytt typgodkännande.
Enligt Christer Pettersson gjordes en ansökan om modifiering av konstruktören som verket kunnat godta, men den togs tillbaka av Evald Hellgren.
Detta förnekar Evald som berättar att det var Naturvårdsverket som uppmanade honom att söka typgodkännande på en helt ny fälla med arbetsnamnet Sinkabirum modifierad.
– När jag fick se vilka regler som kom att gälla för den godkända Söderbergsfällan skyn­dade jag mig att ta tillbaka min ansökan och fortsätta att ta strid för fångst med min gamla fälla och de fångstregler som gäller för den.
– De regler som Naturvårdsverket skrivit för Söderbergsfällan är så krångliga att de innebär dödsstöten för levandefångst av vildsvin med fälla.

Tvingande säkerhetsskäl
Jaktjournalen frågar Christer Pettersson vad som menas med ”tvingande säkerhetsskäl”, men han vill inte ge något svar på den frågan utan hänvisar till Mimmi Skog, handläggare på Naturvårdsverket som arbetat med vild­svinsfällor under ett år.
Enligt Mimmi Skog är tvingande säkerhets­skäl något som förekommer enligt praxis i för­valtningsrättslig verksamhet då man bedömer att ett beslut kan orsaka risk för människors liv eller hälsa.
Kan Sinkabirum orsaka risk för människors liv?
– Nej det tror jag inte, säger Mimmi Skog och tillägger att man ser på skrivningen tving­ande säkerhetsskäl på samma sätt när det gäller djur.
Varför krävs ett nytt typgodkännande när det endast är ventilationen och en inspektionslucka som ska ändras?
– Typgodkännande görs efter vissa regler där vi bland annat ska se efter så att djur inte skadas eller tillförs onödigt lidande. Fällan ska fånga selektivt, det vill säga bara den viltart den är avsedd för. Om fällan ändras måste det göras ett nytt typgodkännande oavsett om det är en förbättring eller inte.
Sinkabirum har ändrats två gånger tidigare, år 2007 och 2008, utan att det krävdes något nytt typgodkännande. Varför denna byråkrati?
– Den gången godkändes Sinkabirum med ett muntligt besked från dåvarande handläggare utan att det som reglerna föreskriver god­kändes av hans chef.

Nya fångstregler för fällor

De nya reglerna för fångst av vildsvin med god­kända fällor är så krångliga att det inte torde vara någon avancerad gissning att fångsten av vildsvin kommer att minska dramatiskt.
Fällfångst av årsgrisar kommer endast att vara tillåtet från den första september till sista april.
När sedan fällan ska användas måste den gillras vid solens nedgång och sedan gillras av en timme före solens uppgång.
De jägare som vet vad det innebär att lägga vittring kring fångstanordningar två gånger varje natt förstår lätt att det inte kommer att våga sig fram något större antal grisar till fällan.
När fällan gillrats måste den förses med ett elektroniskt hjälpmedel som varnar ägaren när det gått in en gris. Vittring ska då ske så snabbt som möjligt och senast inom två timmar.
Fällorna får endast åtlas med vegetabiliskt foder och typgodkännande för fällor gäller endast fem år. Risken finns att de som köpt en godkänd fälla, precis som med Sinkabirum, riskerar att förlora både jaktformen och sin investering.

Krångliga regler
Thomas Lundgren, Virserum, var tidigt ute med att skaffa en Sinkabirum som han placerat så att han ser den från bostaden. Under åren har han tagit ett 40-tal grisar, men ingen har vägt över 60 kilo. Det flesta har vägt kring 25 kilo och en del mindre.
– Det är synd att fällan förbjöds, säger Tho­mas som under åren fångat fler grisar med fällan än vad han lyckats skjuta med studsaren.
Thomas är av den bestämda uppfattningen att man inte kan hålla vildsvinsstammarna under kontroll enbart med jakt.
När han får höra om de nya reglerna anser han att de är onödigt krångliga och att de kommer att ytterligare försvåra fångsten. Att tvingas använda en elektronisk fångstvarnare anser han vara onödigt.
– Jag har ett analogt system med en reflex på fällan. Innan jag går och lägger mig lyser jag med ficklampan mot fällan för att kontrollera om det gått in någon gris. Samma sak vid sextiden på morgonen. Enligt Thomas har det aldrig varit något problem med denna enkla och analoga metod.

Riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné Jägareförbundet om turerna
Svenska Jägareförbundets Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné tycker att turerna kring vildsvinsfällorna är en olycklig soppa.
– Det blir fel när Naturvårdsverket tvingas ta enskilda beslut utan att ha ett bra ramverk kring levandefångst med fälla.
Naturvårdsverkets nya regler för fångst av vildsvin och Jägareförbundets remissvar stäm­mer väl överens. Har ni samarbetat?
– Vi förordade precis som verket en modell med hängslen och livrem till dess att det finns regler för en etisk försvarbar levandefångst av alla djur, säger Ligné.
Han förnekar att man haft något hemligt samråd, men önskar att det fanns en nationell grupp för samråd när det gäller fångsten.
Jägareförbundet har historiskt varit tämligen ointresserat av fällfångst och i vissa fall emot. Arbetar förbundet för att medlemmarna ska kunna jaga med levandefångstfällor?
– Vi måste vara så rakryggade att vi ställer upp och stödjer fångst av de viltarter som går att fånga i levandefällor. Vi kan inte gradera jaktformerna och göra skillnad på mink eller vildsvin. Det är däremot viktigt att fångsten sker på ett etiskt försvarbart sätt, säger Daniel Ligné.

Läs mer om fällan på Evalds hemsida:www.ideverkstaden.com

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser