Vildsvin etablerade i Jämtland

Vildsvin har flera gånger setts i de södra delarna av länet. Tidigare har rapporterats om vildsvinens bland annat i Gåssjö utanför Ytterhogdal. – Vildsvin är flockdjur, om man ser ett så är det sannolikt fler i närheten, säger Ann Larsson vid Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Nu anordnar LRF ett möte i Ytterhogdal för att diskutera frågan hur jägare och markägare ska hantera det nyanlända djuret. Till mötet har man bland annat bjudit in en jordbrukare från Småland som ska berätta om sina erfarenheter av vildsvin samt Länsstyrelsen. Syftet är även att sprida kunskap och föra en dialog om vildsvinets etablering i länet.

 

 

– Det finns en hel del saker att prata om, hur kommer vildsvinen att påverka skogbruket och jakten i länet, säger Ann Larsson.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser