Vildrenssjukdom uppmärksammas även i Sverige

Kungsbacka (JJ) Ett forskningsprojekt med flera stora aktörer har i och med fallet av CWD bland vildren i Norge åter aktualiserats.