Viktigt att hela huvudet på älgen levereras för CWD-analys

Jämtland (JJ) Älgjägare i västra Jämtland bidrar i kartläggningen av CWD-spridningen. Men flera av de inlevererade älghuvudena saknar den del av hjärnan som ska provtas.