”Vicker och vårkorn stoppar vildsvinen”

Stockholm (JJ) Åva Gård har drabbats av stora ekonomiska förluster efter att vildsvin förstört vallen. Nu säkrar man vallskörden genom att så in vallen i skyddsgröda med vicker och vårkorn. - När vi gör så här går vildsvinen inte ut i vallodlingen, säger Fredrik Segerberg.

Vicker och vårkorn skyddar vallskörden och stoppar vildsvinen på Åva Gård. ( Foto: Roger C Åström)

Marken som tillhör gården ligger i ett naturreservat och angränsar till Tyresta nationalpark, en begränsande faktor för jakt i området. Under 2013 förlorade Åva Gård cirka 80 000 kronor till följd av vallskador som orsakats av vildsvin. Vildsvinsbeståndet i trakten hade då ökat kraftigt efter att stödutfodring skett på närliggande marker.

– Vi kommer inte att bli av med vildsvinen. Därför gäller det att skapa en mindre gästvänlig miljö för dem, säger Fredrik Segerberg.

Efter att vildsvinsangrepp upprepade gånger gett kraftigt försämrad vallskörd har paret bytt växtodlingsstrategi. Sedan 2014 sår de in vallen med fodervicker och vårkorn som skyddsgröda. Sedan dess har vallskadorna på gårdsarrendet sjunkit till cirka 25 000 kronor under 2015.

Enligt Fredrik Segerberg skyddas vallinsådden eftersom fodervickern är så tätt växande och snärjande att vildsvinen inte vill ta sig in i insådden. Skyddsgrödan skördas sedan som helsäd och ensileras i plansilo varvat med gräsvall, skriver Land /Landtbruk.

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser