Veterinärfrågan: Oron runt Bravecto fästingmedel

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalens medarbetare och veterinär Anna Pamuk svarar varje månad på jägarnas frågor om jakthundar. Nu tar hon upp en högaktuell fråga om oron runt Bravecto fästingmedel.

Veterinärfrågan – där veterinär Anna Pamuk svarar på läsarnas frågor varje månad i tidningen har blivit mycket populärt. Oroliga hundägare får oftast svar inom en vecka, och senare publiceras de i tidningen så alla får ta del av svaren. Idag har Anna svarat en orolig hundägare om fästingmedlet Bravecto.

Vill du läsa fler frågor och svar hittar du dem i tidningen.

Fråga: Hej Anna – angående fästingmedel. Kan man använda tabletten Brevecto utan risk för komplikationer?

Svisse Larsson

Svar: Hej Svisse – Du frågar om något viktigt – det förs tyvärr skrämselpropaganda kring ett effektivt läkemedel som skyddar våra hundar från allvarliga och vanligt förekommande fästingsjukdomar.

För några år sedan lanserades en tuggtablett med ett långvarigt skydd mot fästingar och loppor (Bravecto). Många var redan då skeptiska – det lät för bra för att vara sant. Säkert hade läkemedlet biverkningar? Sanningen är att mycket få av de behandlade hundarna i Sverige har visat någon form av biverkning, majoriteten av dessa har varit milda och helt övergående reaktioner från magtarmkanalen. Tabletten har enligt tillverkaren sålts i över 34 miljoner doser över hela världen med en mycket låg rapporterad biverkningsfrekvensen. Allvarligare biverkningar är mycket sällsynt förekommande.

Alla läkemedel måste för att kallas läkemedel genomgå noggranna vetenskapliga tester innan de börjar användas. Ett läkemedel är framtaget för att förebygga, bota eller lindra sjukdom. Det finns inte ett läkemedel som inte kan ge biverkningar. Information om hur läkemedlet verkar på din hund och vilka biverkningar som kan ses ska alltid ges av förskrivande veterinär och av apoteket där du hämtar ut läkemedlet. All information om läkemedlet finns också i den så kallade bipacksedeln som bifogas läkemedlet.

Det är vår skyldighet som hundägare att skydda våra hundar mot skada och sjukdom. Fästingsjukdomar skapar ett stort lidande hos våra hundar. Att inte använda någon form av förebyggande och effektivt läkemedel mot fästingangrepp i områden med mycket fästingar är enligt mig helt oförsvarbart. Alla registrerade läkemedel mot fästingangrepp som finns på marknaden idag har en låg eller mycket låg biverkningsgrad. De flesta biverkningar är milda och övergående.

Så mitt råd till dig – tro inte på osaklig och ogrundad information i sociala medier utan håll dig till sanningen. Självklart ska din hund ges ett fungerande skydd mot fästingangrepp.

Hör gärna av dig om du har fler frågor

Anna Pamuk, Fjällveterinären

 

 

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser