Jaktnyheter

Värnare lyckas inte stoppa björnjakten i Jämtland

Förvaltningsrätten godkänner länsstyrelsens beslut, att 220 björnar får fällas i höstens licensjakt i Jämtland. Foto: Gettyimages

Svenska Rovdjursföreningen och föreningen Jaktkritikerna får inget gehör för sina överklaganden av björnjakten i Jämtland. Därmed står det klart att jakten på 220 björnar kan inledas som planerat den 21 augusti.

"}}

Förvaltningsrättens jurister i Luleå ger därmed också klartecken till att områdesindelningen av länet tas bort den 21 september och att kvarvarande tilldelning får jagas i hela länet.

De klagande föreningarna har i långa inlagor bland annat hävdat att björnjakten i Jämtland är för stor, att jakten strider EU-lagstiftningen och att björnarna inte alls ställer till så stora problem. De har krävt att förvaltningsrätten ska stoppa jakten.

Förvaltningsrätten godkänner dock länsstyrelsens beslut.

”Av det överklagade beslutet framgår att länsstyrelsens övergripande syfte med licensjakten är att minska rennäringens skadenivåer men licensjakten förväntas även vara positiv för fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur”, skriver Förvaltningsrätten i domen.

”Kraven uppfyllda”

Rättens jurister finner att länsstyrelsens tjänstemän angett acceptabla syften med jakten och lagt fram tillräckligt underbyggda fakta kring jakten. Slutsatsen från förvaltningsrätten blir därför:

”Förvaltningsrätten bedömer sammanfattningsvis att länsstyrelsen har visat att kraven för att fatta beslut om licensjakt efter högst 220 björnar i Jämtlands län är uppfyllda. Med beaktande av att rätten ovan funnit jakten lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt att den uppfyller kraven på selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden står den i rimlig proportion till de syften som motiverat jakten. Överklagandena ska därför avslås”, skriver förvaltningsrätten i domen.