Värmlands länsstyrelse kritisk till inhiberingsbeslut

Karlstad (JJ) Länsstyrelsen Värmland har nu också överklagat Förvaltningsrätten i Karlstads beslut om att inihibera licensjakten på varg i Värmland. Länsstyrelsens menar att Förvaltningsrättens beslut saknar laglig grund.

Grunden för Länsstyrelsens överklagan är i första hand att förvaltningsrättens beslut saknar rättslig grund.  Naturvårdsverkets beslut i ärendet inte får överklagas i enlighet med Jaktförordning.

Detta är förenligt med EU-rätten och det framgår av artikel 9.3 i Århuskonventionen – som föreskriver prövning av domstol eller i administrativ ordning.

I andra hand menar Länsstyrelsen i Värmland att det inte finns några skäl för Förvaltningsrätten att besluta om ett tillfälligt stopp av licensjakten. I Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets beslut om licensjakt framgår det att alla förutsättningar för jakten är väl uppfyllda, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser