Värmlands älgar räknade

Karlstad (JJ) Värmlands älgstam har inventerats och man har funnit att det finns cirka 11,3 älgar per 1 000 hektar.

Älgarna har inventerats på ett område på mer än 1 miljon hektar. Resultatet visar att älgstammen halverats under tio år. Skogsbolagen anser att det finns för mycket älg och jägarna anser att älgstammen i länet är för liten.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser