Vårjakt på älg ställs in, men hur tänkte Naturvårdsverket?

Det har rasat hätskt debatt kring Västerbottens älgar. Naturvårdsverket gav tillstånd till jakt på 44 älgar i områden där det lokalt rapporteras ligga omkring en meter snö. Jägare i trakterna är milt sagt förbannade, men nu meddelar skogsbolagen att jakten ställs in.

Går det att släppa en eftersökshund som ställer en påskjuten älg - om snödjupet är uppemot en meter? Arkivbild: Per Jonson

Holmen Skog och Sveaskog ansökte om vårlig skyddsjakt på 70 älgar men länsstyrelsen bantade ned det till 20. Då överklagade skogsbolagen till Naturvårdsverket som nu sagt ja till att 44 älgar får skjutas. Fram till den 8 april får jakten pågå.

– Det här är en tid på året som är en flaskhals då älgarna, de har svårt att klara sig ändå. Då borde de få vara i fred, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Det är svårt att hitta någon lokalt som vill ställa upp med namn. De är rädda för att kritiska uttalanden kan gå ut över deras jakt.

”Minst 80 centimeter snö”

– Det är fullständig idioti. De går in och stör hondjur som är långt gångna i sin dräktighet och nu tvingas fly i djup snö, säger en jägare som Jaktjournalen talat med.

Områdena där jakten ska bedrivas ligger i Västerbottens inland. Det är Rämjaurliden och Åträsket, Lycksele, Mejvanbäcken, Storuman och Stavarsjön, Åsele.

Jaktjournalen har ringt runt och pratat med jägare, som också bor i områdena.

– Här är det minst 80 centimeter, fläckvis en meter, snö. Det låter tokigt med älgjakt under sådana förhållanden, säger en lokal jägare.

”Hur blir det med eftersökshundar”

Rune Fransson är ordförande i jaktvårdskretsen i Storuman.

– Man måste förstå skogsbolagen, som försöker skydda sin egendom. Men det är inte roligt att hondjur inte är undantagna. Jag har också svårt att förstå hur jakten ska gå till – vägarna är sannolikt inte plogade och hur blir det med eftersökshundar i det är snödjupet? Eller är det undantag på att eftersökshund måste finna tillgänglig, frågar Kurt Fransson.

Christer Pettersson är en av handläggarna på Naturvårdsverket som sagt ja till skyddsjakten.

– Situationen med betesskador är sådan att det är motiverat med skyddsjakt i det här fallet. Beslutet innnebär att man får skjuta valfritt djur. Men det ger jägarna möjlighet att lägga jakttrycket på de djur man anser ska fällas – fjolårskalv, handjur och hondjur som man tycker är lämpliga, säger Christer Pettersson.

Hoppas på ökat samarbete

Vad säger du till jägare som anser att det är djupt oetiskt att jaga under de här förhållandena och vid en tid på året så hondjuren är långt gångna i sin dräktighet?
– Villkoret är att man inte får bedriva drevjakt med eller utan hund. Vak- och smygjakt och tryckjakt är tillåtet. Det innebär jaktmetoder som inte behöver vara plågsamma för viltet. Sedan gäller alltid 27:e paragrafen i jaktlagen och den säger att vilt inte får utsättas för onödigt lidande, svarar Christer Pettersson.

Han hoppas att markägare och jägare i framtiden ökar samarbetet, så att man kan uppnå målet med avskjutingen innan det blir så här svåra förutsättningar.

– Då behöver vi inte få upprörda jägare. Men reglerna är tydliga i det här fallet – när skogsskadorna är så här stora finns det skäl för skyddsjakt, säger Christer Pettersson.

Krav på eftersökshund

Hur är det med kravet på eftersökshund – gäller inte det vid skyddsjakt?
– Lagen säger att eftersökshund alltid ska finnas till hands. Är situationen sådan att man inte kan att man kan följa lagstiftningen, på grund av extrema förhållanden, är det viktigt att dokumentera omständigheterna. Man måste kunna visa varför man inte kunde leva upp till lagstiftningen, svarar Christer Pettersson.

Hur ser du på om en jägare skjuter på en älg i en meters snödjup, sannolikt förvissad om att eftersökshund inte kommer att kunna användas?
– Man kan också avstå skott. Det är viktigt att myndigheterna inte tar över det ansvar som jägare alltid har, svarar Christer Pettersson.

Jakten sinställd

På torsdagen meddelade dock Sveaskog att jakten ställs in:

”Vi välkomnar Naturvårdsverkets beslut. Förutsättningarna för skyddsjakten har däremot förändrats då beslutet kommer sent i mars. Vi genomförde en inventering och ansökte tidigt med ambitionen att genomföra en skyddsjakt under februari när jakt på älg är tillåten i flera andra län. Svaret kommer nu tyvärr för sent. Avsikten med skyddsjakt är att förhindra eller minska allvarlig skada. Stora mängder snö har fallit och det råder lokalt svåra skarsnöförhållanden. Det flesta betesskadorna är redan ett faktum och effekten av en skyddsjakt är så begränsad att det inte motiverar åtgärden. Vi har även lyssnat till de synpunkter som framförts av jägare och allmänhet i skyddsjaktsfrågan. Vi har med alla dessa förutsättningar sammantaget beslutat att inte genomföra skyddsjakten”, skriver Sveaskog på sin hemsida.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Så blir vargjakten 2021

Nu är det klart hur licensjakten på varg blir i vinter. Det är Jägarnas Riksförbund som i ett pressmeddelande skriver att 24 vargar får fällas.

”Ingen vargjakt i Dalarna”

– Det blir ingen vargjakt i Dalarna i vinter. Det säger jägareförbundets länsbas, Ulf Berg, som på onsdagsmorgonen fick informationen direkt från landshövdingen.
ANNONS ▼