Vargvalpar väntas i Tandsjöreviret

Lillhärdal (JJ) Under våren väntas vargvalpar i det så kallade Tandsjöreviret i gränstrakterna mellan Härjedalen och Dalarna. Efter Lillhärdalsbornas påtryckningar har nu de sändarförsedda vargarna i reviret tagits med på vargwebben igen.

– Ibland lönar det sig tydligen att bråka, det säger Björn Törnvall, talesman för den delegation från Lillhärdal som för en tid sedan uppvaktade Jämtlands nye landshövding om vargarna i Tandsjöreviret i gränstrakterna mellan Härjedalen och Dalarna.

Bland annat anförde delegationen kritik mot att Statens Lantbruksuniversitet tagit bort de sändarförsedda Tandsjövargarna från vargwebben. Ruona Burman på länsstyrelsen fick uppdraget att ta kontakt med SLU och framföra kritiken.

Och Lillhärdalsbornas besök på länsstyrelsen lönade sig. Nu har SLU tagit med Tandsjövargarna på vargwebben igen och de håller som tidigare till i trakterna av Tandsjön och Orrmosjön.

– Senaste obsen på vargwebben är från 8 februari, säger Björn Törnvall.

Han berättar vidare att vargarna under vintern rivit minst fyra älgar inom de jaktområden som lillhärdalsbor förfogar över. Den senaste revs bara för några dagar sedan och låg då på Orrmosjöns is i södra änden av sjön utanför Ällnäset.

Om Tandsjöreviret kan också nämnas att den  gamle alfahannen lämnat vargfamiljen, men istället har en ny alfahane invandrat från Ockelboreviret. På länsstyrelsen säger rovdjurshandläggaren Mikael Wallén att det finns indikationer på att det kommer att födas nya valpar i reviret under våren.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser