Vargstammen växer stadigt

Nu är resultaten för vinterns varginventering klara. Vargstammen växer och inventeringsresultaten visar att det fanns cirka 400 vargar i Skandinavien under vintern. Runt 370 vargar finns i Sverige; cirka 50 av dessa delas med Norge.

Inventering och övervakning av våra viltstammar, bland annat av stora rovdjur, är en viktig byggsten för en ansvarsfull och långsiktig viltförvaltning. Den kunskap viltförvaltningen får genom inventeringarna ligger bland annat till grund för olika förvaltningsåtgärder.

Vargarna inventeras på vintern. De vargvalpar som fötts i vår och som överlevt inventeras under kommande vinter. Utifrån inventeringsresultaten görs en beräkning av populationen.

─ Syftet är att följa antalet vargar i populationen så att vi kan göra jämförelser från år till år. På så sätt kan vi se utvecklingen i vargstammen, säger Mark Marissink, chef för enheten för natur och biologisk mångfald på Naturvårdsverket.

Allmänhetens bidrag är viktigt
Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. I databasen Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för stora rovdjur, kan allmänheten lägga in sina observationer. Nu finns det också en mobilapp, Skandobs Touch, som gör det enkelt att lägga in observationer direkt i mobilen.

─ Skandobs Touch är enkel att använda och vi hoppas att den ska bidra till att många lägger in sina observationer i rapportsystemet Skandobs både i Sverige och i Norge. Det bidrar till ökad kunskap om de stora rovdjuren, avslutar Mark Marissink.

Fakta: Utveckling av metoder för inventering

• Naturvårdsverket utvecklar metoderna för inventeringar av stora rovdjur för att få ett nationellt system med hög kvalitet.

• En nationell granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.

• Arbetet har genomförts i samarbete med norska myndigheter. Det har resulterat i att Sverige och Norge nu inventerar utifrån samma system och har gemensamma databaser för registrering och lagring av insamlad data.

• En ny inventeringsmetodik för björn och varg kommer att fastställas under hösten 2014.

• Ny metodik för järv och lodjur fastställdes hösten 2012.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser