Vargstammen minskar i Gävleborg

Totalt finns 23 familjegrupper med lodjur och tio familjegrupper med vargar i Gävleborgs län. Men då flera av familjegrupperna rör sig över länsgränserna räknar Skandobs, som genomför rovdjursinventeringarna, endast med närmare 20 länsegna lodjursfamiljer och sex länsegna vargflockar. Omräknat i enskilda individer ger det cirka 120 lodjur och 60 vargar som helt och hållet har … Fortsätt läsa Vargstammen minskar i Gävleborg