Vargstammen i Norge växer trots omfattande jaktuttag

Norge (JJ) Senaste inventeringssiffrorna visar att det är fler vargar i Norge nu än någonsin tidigare. Enligt Rovdata registrerades i vinter 115-116 vargar i vårt västra grannland.

Vargstammen i Norge fortsätter att öka och vinterns inventering visar att en liten ökning jämfört med i fjol (115-116 jämfört med fjolårets 105-112). Aldrig förr har det registrerats så pass många vargar i Norge. Detta trots att avskjutningen den senaste säsong var den största hittills. 27 helnorska vargar fälldes under jakt (24 under licensjakten), ytterligare en hittades död.

– Det norska beståndet av föryngrande och stationära vargar och valpkullar har haft en mer markant tillväxt de senaste tre åren jämfört med tidigare, säger Jonas Kindberg, verksamhetschef för Rovdata i ett pressmeddelande.

Norska Stortinget har ett beståndsmål på fyra helnorska vargföryngringar per år. I vinter inventerades åtta föryngringar i helnorska revir.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser