Vargstammen har vuxit – Över gynnsam bevarandenivån

365 vargar. Så många finns det i Sverige enligt inventeringen som genomfördes den senaste vintern. Det är en större stam jämfört med förra vinterns uppskattning som visade cirka 300 vargar.

Vargstammen har vuxit sedan i fjol, uppger Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages.

Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2019/20 beräknas till cirka 450 vargar. 365 av dem finns i Sverige.

–Inventeringen visar att vargstammen nu ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Flest vargrevir återfinns i Värmland, men ökningen har skett först och främst i Dalarna och Gävleborgs län, där både familjegrupper och revir ökat jämfört med i fjol.

Ska kika på möjligheten

–Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas. Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

Inventeringsperioden pågick mellan 1 oktober till 31 mars. uppgifterna bygger på säkrade spår, samt analyser av urin och spillning. Totalt samlades 4 000 spillningsprov in.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼