Vargrevir i Sörmland – Kanske?

Gnesta (JJ) En varghane och en vargtik har under sex månader observerats ihop i Sörmland. Per Folkesson på natur- och miljöenheten menar dock att det är för tidigt att dra några slutsatser om ett nytt revir i länet.

Genom DNA-analys av vargspillning har länsstyrelsen konstaterat att en varghanne och en vargtik uppehåller sig i ett relativt stort område runt Gensta och Trosa kommun.

Första observationerna gjordes i den sista spårsnön i vintras men då fanns inga tecken på revirmarkering.

I mitten av augusti utsattes en fårbesättning för en vargattack och åtta får dödades i det område de flesta observationerna gjorts, men Per Folksson på länsstyrelsen tycker att det är allt för tidigt för att säga att ett nytt revir bildats.

– Vi får se till vintern när vi kan spåra ordentligt. Men vi tycker att det är positivt att det hittills inte varit fler angrepp på får i området. Det finns mycket fårbesättningar i den del av länet vargarna observerats, säger han.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser