Vargjaktsstopp överklagat

Stockholm (JJ) Beslutet att stoppa licensjakten på varg i Värmlands och Örebros län har nu överklagats av en privatperson.

Förvaltningsrätten i Karlstad fattade i går beslut i två mål att licensjakten på varg inte får verkställas och därmed inte kan påbörjas som planerat den 9 januari. Det beslutet har alltså överklagats till kammarrätten i Göteborg av en privatperson från Värmlands län.

Fler överklaganden väntas också komma in. Blan annat meddelar Svenska Jägareförbundet att man planerar överklaga jaktstoppet., uppger ATL.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser