Vargjaktens laglighet prövas först i april

Norge (JJ) Oslo tingsrätt kommer inte att pröva lagligheten i den norska vargjakten förrän i april då jakten är avslutad.

Tidningen Nationen berättar att 22 av de 42 vargarna i licensjakten nu är skjutna.

WWF hävar att jakten bryter mot lagar och internationella uppgörelser och stämde i höstas den norska staten.

Oslo tingsrätt stoppade jakten. Det löste miljödepartementete genom att skriva ett nytt jaktbeslut som rätten inte hade några synpunkter på. Jakten kunde startas.

Nu är beskedet att jaktens laglighet inte kommer förrän i april i Oslo tingsrätt.

Det har visat sig att en del norska revir innehåller fler vargar än myndigheterna uppskattat. Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vill att ytterligare fyra vargar får fällas inom vargzonen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser