Vargjakten kan påbörjas i Dalarna

Dalarna (JJ) Trots att licensjakten i Dalarnas län överklagats till Naturvårdsverket och ska prövas meddelar i dag Naturvårdsverket att jakten kan påbörjas. Beslutet inihiberas inte.

Länsstyrelsen i Dalarna har fattat ett nytt beslut om licensjakt på varg med jaktstart den 24 januari. Beslutet har överklagats. I överklagandena finns begäran om att jakten ska stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår denna begäran.

Naturvårdsverket bedömer att för att jakten ska stoppas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att länsstyrelsens beslut ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås. Det finns därmed inte skäl för att stoppa jakten.

Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendena slutligt. Överprövningen i sak kommer att ske efter att tiden för överklagan har gått ut den 20 februari 2015.

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 5 december 2014 om licensjakt på fyra vargar inom renskötselområdet och fyra vargar utanför renskötselområdet i Dalarnas län. Besluten överklagades och Naturvårdsverket inhiberade länsstyrelsens beslut om jakt på totalt åtta vargar och upphävde sedan besluten vid den slutliga prövningen eftersom länsstyrelsen inte visade att samtliga kriterier för licensjakt var uppfyllda.

Den 16 januari 2015 fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om licensjakt. Även detta beslut överklagades men i detta fall har alltså Naturvårdsverket avslagit yrkandena om inhibition och jakten kan starta.

Detta rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser