Vargjakt i hela Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna föreslår att det ska bli vargjakt i hela länet, inte endast i några revir. I en enkät som Radio Dalarna gjort vill hela 56 procent av befolkningen i länet att alla vargar ska skjutas.

I ett yttrande till Naturvårdsverket säger Länsstyrelsen Dalarna att den kommande vargjakten i Dalarna bör bedrivas allmänt över hela länet. I sitt yttrande säger Länsstyrelsen nej till att utplåna enskilda revir.

– Vargen finns i hela Dalarna och därför bör den också få jagas hela länet, säger landshövding Maria Norrfalk.

Vargforskare har bedömt att 20-40 djur behöver skjutas bort och enligt Länsstyrelsen bör det innebära att en tredjedel av de jagade vargarna i landet ska skjutas i Dalarna.

Länsstyrelsen föreslår att licensjakten på varg 2010 ska bedrivas med start den 2 januari. Jakten ska inriktas på yngre vargar, medan jakt på revirhållande par och på vargar med radiosändare ska undvikas.

– Om vi skulle ha valt ut vissa revir för jakt och andra revir blivit utan jakt har det uppstått en diskussion om varför. Den diskussionen blir svår att föra, säger naturvårdschef Stig-Åke Svenson.

Han berättar att länsstyrelsen haft en dialog med Naturvårdsföreningen, jaktorganisationerna och LRF.

– Vi har lyssnat noga på vad de sagt och jag uppfattar att vi nått en samsyn, säger Svenson, till radio Dalarna.

AKTUELLT

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Annonser