Vargfrågan utreds ännu en gång

Stockholm (JJ) Vargfrågan ska utredas ännu en gång. Regeringen anser att det vetenskapliga underlaget för vargstammens storlek hanterats på ett tveksamt sätt och vill ha en ny analys av stammens sårbarhet.

Enligt miljöminister Åsa Romson (MP), som presenterade beslutet tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på torsdagen, är den nuvarande nationella miniminivån för stammen, 270 vargar, i allt för hög grad grundad på politiska överväganden. Hon är också kritisk till att nivån bestämdes genom omröstning i riksdagen.

Frågan är om riksdagen ska avgöra den här frågan. Det var ett avsteg från tidigare praxis. Vi anser att vetenskapen ska bestämma nivån, säger Romson.

Nya analyser
Det innebär att Naturvårdsverket återigen får utreda vad som ska räknas som gynnsam bevarandestatus för varg. En ny sårbarhetsanalys ska tas fram, ”utifrån en bred vetenskaplig grund”. Det blir en i raden av många rovdjursutredningar de senaste 15 åren.

– Men verket ska också redovisa de socioekonomiska problemen med en stark vargstam. Glesbygdsbefolkningens intressen ska beaktas, säger Romson.

Kritiska moderater
Föga förvånande är den förra regeringen starkt kritisk till den nya utredningen. Ulf Berg, talesperson i jaktfrågor för Moderaterna, tror att Romson vill ha fram nya siffror där miniminivån ligger mycket högre än i dag.

Det är välkänt att Miljöpartiet vill ha betydligt fler vargar, och målet med en ny utredning måste väl vara att komma fram till något helt annat än den nuvarande politiken.
– Det är trist när vi nu äntligen fått i gång en fungerande förvaltning, säger Berg.

Romson och Bucht inrättar också en permanent vargkommitté som Naturvårdsverket krävt. Den kommer att bestå av representanter för olika intressen.

Man avser också att öka anslagen för skydd av tamdjur, och tillsätter dessutom en utredning för att få ett bättre system för beslut och juridisk prövning av licensjakt på varg. Utredningen är ett svar på de senaste årens återkommande överklaganden av licensjakten. Det har lett till att jakten upprepade gånger hamnat i långbänk i olika domstolar skriver TT.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser