Vargföryngring presenterad

Kungsbacka (JJ) Viltskadecenter har presenterat en delrapport över den svenska vargstammens föryngring. Förra året skedde reproduktion i 37 revir, inklusive gränsrevir.
Viltskadecenters illustration över revir med föryngring 2013

Vargstammen i Sverige fortsätter att växa. I den senaste lägesrapporten från Viltskadecenter presenteras 37 vargrevir där föryngring ägde rum 2013. Fem av dessa är revir som ligger i gränsmarkerna mellan Sverige och Norge.

Jämfört med fjolårets inventering har det skett föryngring i fem fler revir det senaste året, alltså våren 2013. Vårens föryngring räknas inte i in i inventeringssiffrorna som alltid släpar ett år.

Enligt Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter bör man inte stirra sig blind på siffrorna och jämföra dem år för år. I stället bör man se på med långsiktiga trender.

– Det blir lätt så att man ser att beståndet inte ökat från ett år till ett annat och då säger att till exempel den illegala jakten ökat. Man bör i stället se på utvecklingen över en tioårsperiod och då kan man se en tillväxt på 20 procent, säger hon.

Den 15 juni presenteras hela det preliminära inventeringsresultatet som också redovisar vinterpopulationen 2013/2014.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser